SIKÇA SORULAN SORULAR

Ders programımız tüm veli ve öğrencilerimiz ile düzenli olarak paylaşılmaktadır İhtiyaç dahilinde yapılan değişiklikler yine velilerimiz ve öğrencilerimiz ile anlık olarak paylaşılmaya devam edecektir.

Öğrencilerimizin tamamlamasını istediğimiz ödevler, hem mevcut Erkan Ulu Online Sistemi üzerinden hem de Google Classroom üzerinden gönderilmekte, kontrolleri de yine Google Classroom üzerinden yapılmaktadır. Tüm ödevler öğretmenler tarafından Google Classroom’a yüklenmekte ve öğrencilerin de ödevlerini yaptıktan sonra aynı şekilde yükleme yapması ile kontrol sağlanmaktadır. Gerekli görüldüğü zamanlarda randevu sistemi ve canlı bağlantıyla da ödev kontrolü yapılmaktadır.

Etütler ihtiyaç dahilinde öğretmenler tarafından belirlenmektedir ve yine hem öğrenciler hem velilerimize gün ve saat bilgisi e-mail ile iletilmektedir.

Bu konularda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek bilgilendirmelere göre hareket edecek ve sizleri de rutin olarak bilgilendireceğiz.

Ders tekrarları için Google Classroom üzerinden online deneme sınavı ve konu tarama testlerini uyguluyoruz. E-okul sınavları için de yine T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek bilgilendirmeye göre hareket edeceğiz.

Okul psikologlarımız; öğrencilerimizle de velilerimiz ile de online sistem üzerinden alınan randevular ile sürekli iletişimdedir. Ayrıca öğrencilerimizin ders programlarında haftada 1 saat rehberlik dersi de bulunmaktadır.

Okul dönemi boyunca iPad kullanımı yalnızca eğitim amaçlı yürütüldüğü için bu süreçte bir değişiklik sözkonusu değildir. Önceki uygulamalarımızda olduğu gibi yine bayram ve yaz tatilinde açılması mümkün.

Online derslerin işleyişi, okulda yapılan ders sisteminden çok farklı. Online üzerinde canlı olarak işlenen ders içeriklerinin dersten bir süre sonra (mümkünse aynı hafta içinde) iPad’lere gönderilmesine özen göstermekteyiz. Ancak öğretmenlerimiz şu an fiziksel olarak okulumuzda bulunmadıkları için, işlenen ders içeriklerimiz dolaylı yoldan öğrencilerimize iletilmektedir.

Sağlıkla ilgili bir konu olduğu için bu mümkün olan bir ihtimal. Ancak uygulamayı hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Bu tarihler henüz belli değil. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek bilgilendirmeye bağlı olarak ihtiyaç dahilinde bir planlama yaparak ilgili dönemde sizlerle paylaşacağız.

Kesinlikle gerekli. Anlatılan derslerin tekrarı ve öğrencilerin dersleri izlemenin haricinde çalışması, kendisi için de bizler için de çok kıymetli. Öğretmenlerin anlattığı ders dışında öğrenci de kendi çalışmasını kendi yapmalı, anladığı ve anlamadığı yerleri belirleyerek gerektiğinde öğretmenlerinden bu konularda destek almalı. Bu konudaki işleyişimiz konusunda öğrencilerimizin tümü bilgilendirilmiştir.

Sistemimiz üzerinden işlenen dersler ve verilen ödevler öğrencimizin belli bir zamanını almaktadır. Okulumuz sistemi üzerinden gerçekleşen online eğitimden arta kalan zamanlarda tekrar amaçlı kullanım uygun olabilir. Bu konuda öğrencilerimizin iyi bir planlama yapmalarını tavsiye ederiz.

Mevcut ve gelecek yıl da okulumuza devam edecek olan öğrencilerimizin ödediği bedeller, okulun kapalı olduğu süreçteki dönem dikkate alınarak, 2020-2021 yılı ücretlerinden mahsup edilecektir.