Teknolojik sınıf ile çağı yakalayan eğitim modeli

2008 yılında kullanmaya başladığımız teknolojik tahta, 2011 yılında Apple işbirliği ile Erkan Ulu Okulları’na özel hazırlanan iPad uygulamamız ve 2015 yılından bu yana müfredatımız içinde haftada 3 saat ile yer alan bilişim temelli derslerimiz ile öğrencilerimiz en güncel teknolojik gelişmelerin içinde yetişiyorlar. Bilişim teknolojileri ve analitik alt yapımız, eğitim modelimizin temelini oluşturuyor. Tüm dersliklerimizde konu anlatımları, soru çözümleri, ders tekrarları için modern eğitim teknolojileri kullanılıyor.

Öğrencilerimizin verilen dersleri, gerek sınıf içerisinde, gerekse evinde en etkili şekilde alabilmesi için oluşturduğumuz interaktif sistemimiz, etkin bir öğrenme modeline öncülük etmektedir.

iPad uygulamasının derste ve evde etkin kullanımı ile

  • Verimli ders tekrarı,
  • Tüm soruların detaylı çözümlerine iPad’den kolayca ulaşım imkanı,
  • Öğrencinin iPad’den gönderilen ödevlerini, ne zaman ve ne kadar sürede yaptığı gibi verilere ulaşım,
  • Öğrencinin evdeki çalışmasının uygulama üzerinden takibi

rahatça sağlanıyor.

Müfredatımızda haftada 3 ders olarak yer alan bilişim teknolojileri, kodlama, robotik, grafik tasarım ve 3D baskı dersleri ile öğrencilerimize teknolojiyi yalnızca kullanmayı değil onu anlama, hatta yönetme becerilerini de kazandırıyoruz.