COVID-19 Eylem Planı

Bu plan; Özel Beşiktaş Erkan Ulu İlkokulu ve Özel Beşiktaş Erkan Ulu Ortaokulu öğrencileri, velileri, personeli, öğretmenleri ve yöneticileri için, normalleşme döneminde alınacak tedbirleri ve uygulamaları içeren bir rehberdir. Okula başlama sürecinde hazırlanmış olan bu eylem planının tüm paydaşlar tarafından okunması, gerekli görülürse düzenleme yapılması ve belirtilen talimatlara uygun olarak okul yaşamına başlanması gerekmektedir. Velilere özel olarak hazırlanan ve bilgi notu ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” iki nüsha halinde velilere imzalatılacak ve bir nüshası kendilerine verilecektir. Bu bilgi notları T.C. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından açıklanacak yeni bildirimlere göre gerektikçe revize edilerek tüm taraflar ile paylaşılacaktır.

« COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Okullar toplu bulunulan yerlerden biri olduğu için COVID-19 bulaşması açısından risklidir. Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç tüm öğrenci ve çalışanlar için sabah evde başlar ve yine akşam evde tamamlanır. »

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması

1. Covid-19 Nedir?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta, bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve oradan da tüm dünya ülkelerine yayılmıştır. Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşmaktadır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

COVID-19’ dan Korunma Yolları

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır (mümkün ise en az 2 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda yukarıdaki kurallara uymak büyük önem taşımaktadır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile ilgili hazırlamış olduğu detaylı bilgilendirmelere aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Dosyası 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

2. Salgın Hastalıktan Korunma ve Yönlendirme Komitesi

Okulumuzda Covid-19 ve benzeri salgın hastalık sürecinde etkin korunma ve hızlı müdahale sağlamak amacıyla “Salgın Hastalıktan Korunma ve Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur. Okulumuz eylem planı sorumlusu Müdür Yardımcısı Deniz G. Y.’dir.

Komite Üyeleri

 • İş Yeri Hekimi
 • Duygu E. (Kurum Hemşiresi)
 • Deniz G. Y. (Ortaokul Müdür Yardımcısı)
 • Eda A. (İlkokul Müdür Yardımcısı)
 • Selda T. (Ortaokul Rehber Öğretmeni)
 • Aylin A. (Ortaokul Rehber Öğretmeni)
 • Ezgi D. (İlkokul Rehber Öğretmeni)
 • Armağan Y. (Sınıf Öğretmeni)
 • Filiz A. A. (Beden Eğitimi Öğretmeni)
 • Erdoğan M. (Beden Eğitimi Öğretmeni)
 • Seda Ç. (Fen Bilimleri Öğretmeni)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 • Feray A. (Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi Sorumlusu)

3. Öğrenci Okula Devam ve Giriş Uygulamaları

 • Her öğrenci için HES kodu veli tarafından okul yönetimine bildirilecek ve HES kodu sorgulaması her gün okul hemşiresi tarafından yapılacaktır.
 • Veliler ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrenciler için okula bilgi vermeli ve öğrenciyi okula göndermemeli, doktor muayenesini yaptırmalıdır.
 • Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmeli ve öğrenci okula gönderilmemelidir.
 • Velilerin okula girişi zorunlu haller dışında yapılmayacaktır. Okula giriş ve çıkışlarda çocukların teslimi, bahçe kapısındaki giriş-çıkış noktasından yapılır.
 • Mümkünse öğrenciyi her gün aynı veli okula bırakmalı ve okuldan almalıdır.
 • Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik rahatsızlığı olan aile yakınları öğrencileri bırakıp almamalıdır.
 • Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında veliler, servis görevlileri ve okul çalışanları sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.
 • Okul girişinde temassız ateş ölçer ile öğrencilerin ateşi ölçülür.
 • Ateşi 37.5 derecenin üzerinde olan öğrenciler gözetim altına alınır, 15-20 dakika sonraki ikinci ölçümde ateşin tekrar 37.5 derecenin üzerinde olması durumunda gerekli izolasyon önlemleri uygulanarak öğrenci, gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
 • Okul binasına giren herkes öncelikle kapının önündeki dezenfektanlı paspasta ayakkabılarını dezenfekte eder, sonra ellerini yıkar, maskesini yeniler ve ellerini tekrar dezenfekte ederek ve okul ortamına dahil olur.

4. Ziyaretler

 • Tüm ziyaretçilerin, HES kodunun sorgulanması ve ateş ölçümünden sonra okula girişleri kabul edilecektir.
 • Servis hostes ve şoförleri, özel şoförler, diğer yardımcı personel sağlık ve güvenlik şartları kapsamında okul binalarına giriş yapamayacaklardır.
 • Çok zorunlu koşullarda yapılacak fiziksel görüşmeler dışında okula veli kabul edilmeyecektir.
 • Tüm ziyaretçilerin maske takması zorunludur. Okul kampüsüne maskesiz ziyaretçi alınmayacaktır.
 • Okula girişte tüm ziyaretçilere dezenfektan sunulacaktır.
 • Dışarıdan gelen kişisel kargolar kampüsümüze kabul edilmeyecektir. Çiçek gibi gönderimler ve gıda siparişleri de bu dönemde kampüse kabul edilmeyecektir. Kuruma dışarıdan gelen kargo, paket, zarf vb. gibi evraklar güvenlik ana girişte sterilize edilecektir.

5. Okul İçerisindeki Genel Uygulamalar

 • Her öğrencinin çantasında 4 adet maske bulunmalıdır. Öğrenci belli aralıklarla maskesini kurallara uygun şekilde değiştirmelidir. 
 • Kullanılmış maskeler ve eldivenler pedallı çöp kovalarına atılır, diğer günlük atıklardan ayrıştırılır. 
 • COVID-19 şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait eşya ve atıklar çift kat olacak şekilde poşetlenerek evsel atıklara atılacaktır. 
 • Okul binalarındaki ortak kullanımda olan su sebilleri kaldırlmış olduğundan, öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeterli dolulukta kişisel su mataralarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 
 • Okullarda sınıf ve oda pencereleri tüm hava koşullarında açık tutulacak, havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecektir. 
 • Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecektir.
 • Toplantı salonuna görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılmıştır. 
 • Toplantı salonunda oturma düzeni her yöne en az 2 metre sosyal mesafe olacak şekilde sağlanacaktır. 
 • Toplantıya katılacak kişiler toplantı boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takmalı ve toplantı başkanı katılımcıların toplantı boyunca maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunacaktır. 
 • Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunacak, kişiler toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanacaktır.
 • Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılacaktır.
 • Okulumuzdaki idari toplantılar ve veli toplantıları temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça online sistemler üzerinden yapılacaktır.  Bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.

6. Genel Hijyen Uygulamaları

 • Okul binaları dahilinde, düzenli aralıklarla rutin ve hijyene uygun temizlik, dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri yapılmaktadır.
 • Bina girişlerine özel dezenfektan paspaslar yerleştirilmiştir.
 • Tüm çalışanlara günlük olarak maske, dezenfektan ve kolonya tedariği sağlanmaktadır.
 • Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır.
 • Ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm çalışanların ve öğrencilerin ağız ve burun bölgesini kaplayacak şekilde maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması zorunludur.
 • Tüm ortak alanlardaki panolara ve tuvaletlere hijyen kuralları ve uygulamalarına yönelik bilgilendirici afişler asılmıştır.
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapaklı çöp kutusuna atacak  ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
 • Çamaşır suyu ile tuvaletlerin, sprey dezenfektanlarla tüm kapı kolları, sık dokunulan ortak alanların 2 saatte bir dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 
 • Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilecek ve temizlik saatleri görünür şekilde asılacaktır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulacaktır.
 • Gün sonunda tüm yüzeylerin ve masa üstlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
 • Sınıfların zemini ıslak sistemle sulandırılmış çamaşır suyu ve masa üstleri, kapı ve pencere kolları ise sprey dezenfektan ile dezenfekte edilmektedir.
 • Yemekhane, servis ve güvenlik firması çalışanlarına da eğitim verilerek kurumun çalışma ve hijyen kriterlerine uymalarının temini sağlanacaktır.

 

7. Etkinlikler ve Seyahatler

 • COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacaktır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilecektir. Etkinliklerde maske takılarak, sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır. 
 • Okul dışı etkinlikler ve geziler yeni bir bildirim gelene kadar düzenlenmeyecektir.

8. Sınıfta Alınacak Önlemler

 • Bütün sınıfların girişlerinde, ortak alanlarında, çocuk ve yetişkin tuvaletlerinde el yıkama, hijyen kuralları ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili hatırlatıcı ve açıklayıcı görseller asılıdır. 
 • Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında 2 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmuştur.
 • Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil, çapraz oturma düzeninde olacaktır. 
 • Temaslı takibi için sınıflarda öğrencinin oturduğu sırayı değiştirmemesi, aynı yerde oturması sağlanacaktır.
 • Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak dersler yapılmayacaktır. 
 • Öğretmen ve öğrenciler ders süresince maske takacaktır.
 • Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmayacaktır. 
 • Eğitim araç gereçlerinin temizliğinin sağlanması için öğrenci dolapları kullanılmamaktadır.
 • Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olup öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır. 
 • Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görür. Sınıf değişikliği yapılmaz. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır. 
 • Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacak, sanat ve spor derslerinde grupların birbirine karışması önlenecektir.
 • Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla teneffüsler ve öğle araları sınıflara göre sıraya konularak düzenlenecektir. 
 • Sınıflarımız her gün yapılan düzenli temizlik sonrasında, her akşam dezenfekte edilmektedir. 
 • Gün sonunda yapılan bu işlemlerin yanında gün içinde sınıfların kapı kolları, merdiven trabzanları ve el teması olan bütün yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilir, işlemler dezenfeksiyon ve temizlik çizelgesine kaydedilecektir.
 • COVID-19 vakası olması durumunda ilgi eğitim alanı boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulacaktır. Bunun sonrasında temizliği yapılacaktır.
 • Okullarda sınıf ve oda pencereleri tüm hava koşullarında açık tutulacak, havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecektir.

9. Anaokulu İçin Alınacak Önlemler

 • Bütün sınıfların girişlerinde, ortak alanlarında, çocuk ve yetişkin tuvaletlerinde el yıkama, hijyen kuralları ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili hatırlatıcı ve açıklayıcı görseller asılıdır.
 • Sınıflarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturma düzeni sağlanmıştır.
 • Temaslı takibi için sınıflarda öğrencinin oturduğu sırayı değiştirmemesi, aynı yerde oturması sağlanacaktır.
 • Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak dersler yapılmayacaktır. 
 • Öğretmen ve öğrenciler ders süresince maske takacaklardır.
 • Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmayacaktır. 
 • Eğitim araç gereçlerinin temizliğinin sağlanması için öğrenci dolapları kullanılmamaktadır.
 • Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olup öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır. 
 • Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görür. Sınıf değişikliği yapılmaz. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır. 
 • Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacak, sanat ve spor derslerinde grupların birbirine karışması önlenecektir.
 • Sınıflarımız her gün yapılan düzenli temizlik sonrasında, her akşam dezenfekte edilmektedir. 
 • Gün sonunda yapılan bu işlemlerin yanında gün içinde sınıfların kapı kolları, merdiven trabzanları ve el teması olan bütün yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilir, işlemler dezenfeksiyon ve temizlik çizelgesine kaydedilecektir.
 • COVID-19 vakası olması durumunda ilgi eğitim alanı boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulacaktır. Bunun sonrasında eğitim alanı temizliği yapılacaktır. 
 • Öğrenciler okula geldiklerine ayakkabı değişim alanında ayakkabılarını değiştirecek ve sınıflara temiz ayakkabılar ile gireceklerdir. Kurum içinde kullandıkları ayakkabılar belirli aralıklarla eve gönderilecek ve yıkama işleminden geçtikten sonra tekrar okula getirilecektir.
 • Öğrencilerin yanlarında getirdikleri yedek kıyafet çantaları da kendilerine ayrılan dezenfekte edilmiş dolaplara koyulacaktır ve öğrenciler her gün aynı dolabı kullanacaktır.
 • Öğrenciler tuvalete yardımcı öğretmen eşliğinde gidecek ve hijyen kurallarına uygun olarak ihtiyaçlarını gidereceklerdir.
 • Okullarda sınıf ve oda pencereleri tüm hava koşullarında açık tutulacak, havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecektir.

10. Ortak Derslik ve Atölyelerde Uygulanan Kurallar

 • Okullarda ortak olarak kullanılan derslik ve atölyeler (resim dersliği, müzik dersliği, spor salonu, konferans salonu) daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılacaktır.
 • Her ders bitiminde eğitim ortamı havalandırılacaktır.
 • Her ders sonunda sınıfların kapı kolları ve el teması olan bütün yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek, işlemler dezenfeksiyon ve temizlik çizelgesine kaydedilecektir.
 • Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacak, sanat ve spor derslerinde grupların birbirine karışması önlenecektir.
 • Sanat ve spor derslerinde ders araç gereçlerinin paylaşımına ve ortak kullanılmasına izin verilmeyecektir.
 • Okullarda sınıf ve oda pencereleri tüm hava koşullarında açık tutulacak, havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecektir.

11. Yemekhane Uygulama Kuralları

 • Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılır. 
 • Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmuştur. 
 • Öğrencilerin yemekten önce ellerini yıkaması ve el antiseptiğiyle dezenfekte etmesi sağlanır.
 • Yemekhane sırasında bekleyen kişiler, aralarındaki sosyal mesafeyi koruyacaktır.
 • Yemekhanelerimizde oturma düzeni bir boşluk ve çapraz oturacak şekilde organize edilmiştir.
 • Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenecek ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacaktır.
 • Yemekhanede kullanılan tabak, kaşık, çatal vb ürünler tek kullanımlık olup, bardak su (kapalı) servisi yapılacaktır.
 • Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulacaktır.
 • Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranması ve maske takması sağlanacaktır.
 • Masada yeme ve içme dışındaki zamanlarda maske takılmalıdır. 
 • Açık büfe yemek servisi kullanılmayacaktır.
 • Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, maske ve eldiven kullanımı sağlanır.
 • Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılacaktır.
 • Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmaz. 
 • Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterir. 
 • Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanır.
 • Okul bünyesinde hazırlanan yemekler için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı Ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır. 

12. Servis Uygulama Kuralları

 • Servis araçlarına binmeden önce tüm öğrencilerin ateşi, temassız ateş ölçerlerle servis hostesi tarafından ölçülecek, ateşi 37 derece üzeri olan öğrenciler servise alınmayacaktır. Servise binen tüm yolcular maske takmakta ve yolculuk boyunca çıkarmamaktadır.
 • Öğrenciler servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için gerekli önlemler alınır.
 • Servisle ulaşımı sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanır.
 • Servis şoförleri ve hosteslere işveren tarafından COVID-19 hakkında bilgilendirilme yapılmıştır.
 • Servis şoförleri ve hostesler, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacaktır.
 • Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılacak, şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanacaktır.
 • Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacaktır. 
 • Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılacaktır. 
 • Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanacaktır.
 • Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyon sağlanacaktır.
 • Servis şoförlerimiz ve hosteslerimizin tamamının Covid-19 iki doz aşısı tamamlanmıştır.
 • Servislerde Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.

13. Revir Kullanım Kuralları

 • Revir personelimiz her zaman koruyucu kıyafetler içinde (önlük, tıbbi maske/N95 maske, gözlük ya da yüz koruyucu) ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapacaktır.
 • Revire her defasında sadece bir hasta kabul edilecektir.
 • Hasta odayı boşalttıktan sonra, odanın havalandırılmasının ardından odaya yeni bir hasta alınabilir. 
 • Revirde hasta varken diğerleri revir odasının dışında sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenen yer işaretlerinde beklemelidir. 
 • Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce alkol bazlı el dezenfektanı kullanılarak ellerin dezenfekte edilmesi zorunludur.
 • Okul hemşiresi aksini belirtmediği sürece hasta revirde maskesini çıkarmaz.
 • Tıbbi atıklar özel torbalarında/kaplarında özel bir bölgede muhafaza edilerek haftada en az bir kez belediyeye teslim edilir.
 • Revir ortamı sık sık havalandırılır.
 • Revirler her akşam Sodyum Hipoklorid ile dezenfekte edilmektedir. Bu uygulama, kanama, kusma ve benzer durumlarda tekrarlanmaktadır. 
 • Gerekli duyuldukça bütün el teması olan yüzeyler dezenfekte edilecektir. 
 • Hasta muayene masalarının örtüleri, her işlem sonrası değiştirilecektir. 

14. Kütüphane Kullanım Kuralları

 • Kütüphane, okuma saatlerinde öğretmen nezaretinde kullanılabilir.
 • Kütüphane giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınacaktır.
 • Kütüphanelere maske takılması zorunludur.
 • Kullanıcı kütüphaneye girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği kullanacaktır.
 • Kütüphanelerde okuma salonundaki oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilmiştir.
 • Kullanıcıların okuma, çalışma ve oturma alanlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemektedir.
 • İade edilen kitaplar belirli bir süre karantina alanlarında tutulduktan sonra yeniden ödünç verilebilecektir.
 • Kütüphaneler sık sık havalandırılmaktadır.
 • Kütüphanenin her gün düzenli olarak temizliği yapılmaktadır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmektedir.

15. Spor Salonu Uygulama Kuralları

 • Spor salonlarının girişinde, COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve spor salonunun içinde uyulması gereken kurallar) bulunur. 
 • Spor salonlarının girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulur.
 • Spor salonlarının girişinde pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulur ve düzenli olarak boşaltılır.
 • Temas gerektirmeyen sporlar, kişiler arası sosyal mesafe (en az 2 metre) korunarak yapılabilir.
 • Spor salonları sık sık havalandırılır.
 • Spor salonlarının temizliğinde, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmaktadır.

16. Kantin Uygulama Kuralları

 • Teması azaltmak için pandemi süresince kantin hizmeti verilmeyecektir.

17. Personel Uygulama Kuralları

 • Okulun iç denetiminin sağlanması için öğretmenler, yöneticiler ve temizlik personelinden oluşan eylem planına uygun bir komite oluşturulmuştur. 
 • Okullar açılmadan önce tüm öğretmenlerin, yöneticilerin ve personelin enfeksiyon uzmanları ile bir araya getirilip Covid-19 virüsünü tanıma konusunda eğitimler almaları ve gereken önlemler konusunda bilgilenmeleri sağlanmıştır.
 • Tüm çalışanlar, okul içerisinde yer alan broşür, talimat ve uyarı yazılarına eksiksiz riayet eder. 
 • Temizlik ve mutfak personelinin hijyen eğitimlerini yenilemeleri sağlanır.
 • Okul çalışanlarının girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülür.
 • Öğretmen ve personelin maske kullanımı ve dezenfektan kullanımı ile ilgili alışkanlık kazanmaları konusunda bilinçlenmeleri sağlanmıştır.
 • Okul personelinin tamamı maske kullanır ve maskeler düzenli aralıklarla değiştirilir. Ayrıca, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilir, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılır.
 • Kullanılmış kişisel koruyucu malzemelerin Tıbbi Atık Yönetmeliği’nce belirlenen yerlere atılmasına özen gösterilir. Hiçbir şekilde 3. kişilerin temas edebileceği ortamlarda bırakılmaz. 
 • El sıkışmak ve öpüşmekten kaçınılır. 
 • Zorunlu haller dışında mesai saatleri içerisinde kurum dışına çıkılmaz.
 • Çalışanlar, kurum içerisinde misafir (aile üyeleri, arkadaş vb.) ağırlayamaz. 
 • Hastalık belirtisi gösteren personel bahçeye alınır, ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Karantina süreci başlatılır.
 • Çalışma ortamlarında bulunan, telefon, telsiz, klavye, fare, rutin takip dosyaları, masa üstü, cep telefonu, kumanda gibi el ve yüz ile direkt teması olan malzemelerin kullanıcı personel tarafından günlük temizliği sağlanır.
 • Okullarda mümkünse tüm kapalı alanlar ve okulda aktif olarak bulunan kişiler göz önüne alınarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmakta, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmektedir.

18. Okulda Bulunan Bir Kişide Covid-19 Hastalığı Şüphesi Oluşması

Okul sınırları içindeki çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş, öksürük ya da solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa:

 • Durumu ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini haberdar eder.
 • Sağlık birimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir.
 • Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan ayrılmaları istenir.
 • Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanlarında bekletilir.
 • Öğrencinin yanında bir refakatçi gerekirse, halihazırda temas etmiş olduğu bir çalışan ile birlikte izole edilir. Çalışan tek kullanımlık önlük, gözlük/siperlik, eldiven, maskeden oluşan kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmak zorundadır. Diğer temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanır.
 • İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.
 • Hastalanan öğrencinin sınıfı ya da çalışanın ofisi boşaltılır, 24 saat süreyle boş tutularak havalandırıldıktan sonra, temizliği yapılır. Temizliği yapan kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanır.
 • Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. Hastanın bulunmuş olduğu alanlara giriş kısıtlanır.
 • Sağlık birimi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan ya da öğrenci Covid-19 değilse bile sağlık kuruluşundan “okula dönüşünde sakınca olmadığı”na dair hekim raporunu okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir.

19. Tanı Konması Durumunda Uygulama

1. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda;

 • Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde, diğer öğrenciler ve sınıfta ders anlatan öğretmenler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
 • Öğretmenin kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Öğretmen temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.
 • Öğretmenin ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

 

2. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

 • Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde, öğrenciler ve öğretmenler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
 • Öğretmenin kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; öğrenciler ve öğretmenler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
 • Öğretmenin ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

 

3. Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

 • Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek 10 gün boyunca temaslı takibine alınır. Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.
 • Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde, öğrenciler ve servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir.

 

4. Aynı Sınıfta ikinci kez vaka çıktığında;

 • 2. pozitif vaka öğrenci ise, sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilir.
 • 2. pozitif vaka öğretmen ise,
  • Okul dışında riskli bir teması yoksa; İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.
  • Okul dışında riskli bir teması varsa; öğretmenler ve öğrenciler temaslı kabul edilir.

 

5. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

 

6. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak vb. malzeme alışverişinin sık olması nedeniyle pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

19A. Temaslı Kabul Edilenler

 • Temaslı Kabul Edilenler
  • Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.
  • Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.
  • Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
  • Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.
  • Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların ders saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

19B. Yakın Temaslı Kabul Edilenler

 • Yakın Temaslı Kabul Edilenler
  • Eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

20. Destek Programları

 • Okula dönüş sürecinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü bünyesinde yapılacak çalışmalar planlanmıştır.
 • Okulların açılma tarihi ilan edilmesini takiben aşamalı olarak öğrenci, veli ve çalışanların açılış dönemine hazırlanması için destek çalışmalarına başlayıp, çalışmalar eğitim dönemi boyunca sürdürülecektir.
 • Zorunlu ve acil olmadıkça veli görüşmeleri online ve randevulu şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Öğrenci velisi veya öğrenci ile yüz yüze görüşme yapılması gereken zorunlu hallerde rehberlik odalarında pencere açık tutulacak, görüşmelerden önce dezenfektan kullanılacaktır. Fiziksel mesafe muhafaza edilerek görüşme yapılacak, tüm görüşme süresince maske kullanılacaktır.
 • Okulun açık olması koşulunda öğrencilerle birebir yapılacak çalışmalar için öğrencinin kendi malzemesi önceden istenir. Bunun dışında rehberlik odasında kullanılan malzemeler görüşme sonrası dezenfekte edilecektir.
 • Eğitim-öğretim yılı içinde her seviye ve yaş grubu özelinde velilere yönelik olarak yapılacak olan seminer/atölyeler online olarak düzenlenecektir.
 • Görüşme saatleri önceden duyurularak mesai saatleri içinde gerçekleştirilecektir.
 • Sene başında velilere zarf ile iletilen öğrenci bilgi güncelleme formu ve rehberlik bölümüne ilişkin diğer tüm formlar online olarak düzenlenecektir.
 • Öğrenciler okula geldiğinde rehberlik grup etkinliklerinde temas içermeyen uygulamalar tercih edilecek, fiziksel etkinlikler için açık alan kullanılacaktır.