Eğitim Modelimiz

Başarılı bir eğitim öğretim süreci için okul-öğrenci-aile üçgeninin iyi bir iletişim içerisinde olması gerektiğine derinden inanan bir okuluz.

Eğitimin sorumluluğu, tek bir kurum ya da kişiye yüklenilemeyecek kadar ciddi bir iştir. Bu yüzden geleceğimiz olan nesillerin sağlıklı yetiştirilmesi tamamen bu üçlünün bireysel ve birbirleriyle ilişkili performansına dayalıdır. Çünkü bunlardan birinin eksik olması sonuçları doğrudan etkiler.

Eğitim modelimiz aynı hedefe odaklanmış öğrencilerin performanslarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen, analize, sorgulamaya ve öğrenmeye dayalı ezber bozan-güçlü-etkin-stratejik bir eğitim modelidir.

Eğitim sistemimiz tamamen nedensellik üzerine kurulmuştur. İşlenen dersler sebep-sonuç ilişkisine dayalı ve tamamen ezberden uzaktır. Öğrencinin performansını en üst seviyeye çıkarmaya yönelik eğitim modelimizde öğrencinin verimli çalışmaya yönlendirilmesi esastır.