Kurucumuzun Mesajı

Eğitim bir bütündür. Bu nedenle akademik eğitim yanında, “arkadaşları, büyükleri ve kendilerinden küçükleri ile barışık, pozitif enerji yayan, insan sevgisiyle dolu bireyler” yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Onların ileride kaliteli ve mutlu bir hayat yaşayabilmeleri için gerekli yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Başarı ayrıntılarda gizlidir. Bunun bilinciyle ders konularımız, senelerin tecrübesiyle kavram boşluğu bırakılmadan hazırlanmaktadır. Bazen iki, bazen üç öğretmenle konuların sunumu yapılmaktadır.

Öğrenciye rağmen değil, öğrenciyle birlikte ve onları yapabileceklerine inandırarak başarılı olacağımıza inanmaktayız.

Netice olarak bizi iyi incelemeden, öğrenci ve velilerimizin memnuniyetlerini sorgulamadan bir okul için karar vermeyiniz.

Başarı, sağlık ve mutluluk dileklerimle…

Erkan ULU
Erkan Ulu Okulları Kurucusu