Haber ve Duyurular

Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının tam ortasına gelmiş bulunmaktayız. Yoğun ve son derece verimli geçen bir dönemin ardından 22 Ocak 2016 Cuma günü birinci dönem sonlanıyor. Tüm öğrencilerimiz bu yoğun dönemde belirli hedefler ve planlar doğrultusunda tüm güçleriyle çalıştılar ve tatili hak ettiler.

Tatiller öğrenciler için gönüllerince vakit geçirme zamanı olduğu gibi, her sınıf düzeyinde tempodan kopmamak ve özellikle zihnen ikinci döneme hazır olabilmek adına öğrencilerimize bazı tavsiyelerimiz olacak.

Tüm öğrencilerimiz için ebeveynlerle yapılacak dönem değerlendirmesi tatil başlangıcı için çok önemli. Özellikle birinci yarıyılda çocuğunuzun kazanımlarını, olumlu tutum ve davranışlarını pozitif bir geri bildirime mutlaka dökmelisiniz. Davranış eğitiminde, pozitifin övülmesi olumlu davranışları pekiştirir. Bununla birlikte yaşanan olumsuzlukları, beklentilerin örtüşmediği yönleri de tabii ki değerlendirmelisiniz. Ancak vurgunuzun olumlu durumlar üzerinde olması, çocukları sözel ödül aldığı noktaları geliştirmeye sevk edecektir.

Tatil başlayınca günlük düzende bazı değişmeler olabilir. Uyku ve beslenme düzenleri değişebilir. Bazı çocuklar için tatil demek sınırsız bilgisayar ve teknolojik alet anlamına gelmektedir. Uzun süre bilgisayar, telefon, televizyon vb. kullanımı; bu aygıtların yaydığı mekanik titreşimler ve göz sinirlerinin tahribatı gibi sebeplerle dinlenmeden çok yorulmaya sebep olmaktadır. Bununla birlikte yarıyıl tatili süresi düşünüldüğünde temponun aşırı sekteye uğraması, ikinci dönem başlangıcında uyum ve motivasyon sıkıntılarına yol açabilir. Bu nedenle çocuklarımızın talepleri de göz ardı edilmeden günlük düzen olabildiğince bozulmamalıdır. Okul zamanı izin verilmeyen ya da sınırlı tutulan etkinliklerle, dinlenme ve eğlenme zamanını bolca barındıran bir tatil planı bu konuda sizi rahatlatacaktır. Bunu yaparken çocuğunuzun bulunduğu sınıf düzeyini de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

5 ve 6. sınıfların yaş grupları düşünüldüğünde oyuna büyük yaş gruplarından daha çok ihtiyaçları vardır. Büyük sınavlardan önceki yıllarında özellikle ilk hafta biraz daha fazla dinlenme ve eğlenmeye vakit ayırabilirler. Eğer sene içinde eksik kaldıkları dersler/konular varsa ikinci haftadan itibaren bu konular üzerinde durmaları ikinci döneme hazır olmaları için faydalı olacaktır. Bununla birlikte yine öğrenilen konulardaki ufak tekrarlar bilgilerini taze tutacaktır. Yarıyıl tatili için istedikleri kitapları seçebilir ve okumalarını teşvik edebilirsiniz. Kitaplar ve eğitici oyun setleri karne için en iyi ödül olacaktır. Yine yabancı dil gelişimleri için öğrendikleri yabancı dilde okuma ve dinlemeler için soğuk kış günleri ideal zamanlardır.

7. sınıf öğrencileri için ikinci yarıyıl, bir üst dönemin sinyallerinin verildiği bir dönem olacaktır. Bir sonraki yıl TEOG sınavları olduğu düşünüldüğünde, çocuklarımızın zihnen ve motivasyonel olarak sınav havasından ne çok yakın ne de çok uzak olmalarını sağlamalıyız. Aşırı sınav odaklı yaklaşım, henüz sınavların çok yakınlarında olmadığı düşünüldüğünde gereksiz kaygı yaratabilir ve çocuğu hırpalayabilir. Çünkü kaygı ancak çalışmaya yönelttiğinde yarar sağlar. Bireyi yoran yüksek kaygı düzeyi, başarıyı düşürür. Bununla birlikte “Daha çok var.” gibi bir düşünce de ertelemeye ve daha sonraki dönemlerde sıkışmaya götürebilir. Bu konuda hassas bir denge kurulmalıdır. 7. sınıf öğrencilerimize tatilin ilk üç-dört gününü evden uzak, mümkünse şehir dışında geçirmelerini önermekteyiz. Bu süre içinde okul ve sınavlarla ilgili konular hiç açılmamalıdır. Daha sonraki süreçte ise yine dinlenme süreçlerini de içerecek şekilde konu tekrarı ve eksik konular üzerinde çalışılması gerekmektedir. Verimli geçirilmiş bir 7. sınıf süreci 8. sınıfta işleri kolaylaştıracaktır. İkinci dönem, hem rehberlik servisi olarak hem branş derslerinde de öğrencilerimizi sınav yılına hazırlamak için bazı çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

8. sınıf öğrencilerimizinse ilk hafta sınav odaklı konuşmalardan tamamen uzak bir ortamda olmalarını beklemekteyiz. Tatilin en az ilk üç-dört günü mümkünse İstanbul dışında, ortam değişikliği içinde geçirilmelidir. Bu süreçte ders, okul, sınav, test gibi konular hiç ağıza alınmamalı, tüm bu konulardan tam bir uzaklaşma sağlanmalıdır. Özellikle I. TEOG’ la ilgili yorumlardan kaçınılmalı, çocukların zihinsel ve bedensel olarak sınav psikolojisine ara verebilmelerini sağlamalıdırlar. Yapılan araştırmalar sürekli kaygıya maruz kalmanın psikolojik ve bedensel zararlarını ortaya koymaktadırlar. Tam bir ara öğrencilerin ikinci dönem verimlerine yüksek katkı sağlayacaktır. Ruh ve beden sağlığının sınavlardan daha önemli olduğunu, çocuklarımızın her koşulda değerli olduklarını zihnimizin bir köşesinde hep bulundurmalıyız. İkinci hafta yapılacak olan hızlandırma sürecinde tekrar ve ders çalışma için yeterli süreleri olacaktır. Bireysel farklılıklar söz konusuysa, öğrencinizin yoğun eksikleri varsa ilk üç-dört günden sonra eksik analizi yaparak konu tekrarı ve konu testleri yapabilirsiniz. Bu durumda da yine çocuğunuzun dinlenme süreçlerini göz ardı etmemelisiniz.

Tatilin bitmesine yakın ikinci dönemle ilgili plan ve beklentilerin yer aldığı bir konuşmayla yarıyıl tatilini sonlandırabilirsiniz. Yeni döneme, yeni bir enerji ve motivasyonla başlamanız dileklerimizle tüm velilerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller!