Okul Aile Birliği

OAB Yönetim Kurulu Üyeleri:

OAB Yönetim Kurulu Başkanı: Leyla Asaroğlu

OAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Huyriye Uslusoy

OAB YÖnetim Kurulu Yazmanı: Ebru Diyaroğlu, 

OAB Yönetim Kurulu Üyeleri: Nuray Aslan, Özlem Kaya,

OAB Denetim Kurulu Üyeleri:

Tunç Ulu
Canan Güneren
Fatma Özkul