Sosyal Bilimler

sosyal

Erkan Ulu Özel Ortaokulunda sosyal bilgiler dersinde temel amaç; öğrencilerimizin ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmalarını ve bu çerçevede kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Buna bağlı olarak öğretmenlerimiz; olgu, ilke ve kavramların sebep-sonuç ilişkisini belirleme, farklı bakış açılarına sahip olma, karşılaştırma yapma, eleştirel düşünebilme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi hedef olarak benimsemiştir.

Sosyal bilgiler dersi kapsamında uygun öğretim yöntem ve teknikleri, görsel ders materyalleri; öğrencilerin yaş özellikleri ve duygusal gelişimine uygun olarak seçilir. Böylece öğrencilerimizin hak ve sorumluluklarının farkında olan bireyler olmasını, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde çağdaş değerlere saygılı, bilim ve teknolojinin gelişim sürecini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma tekniklerinin farkında olan, insanlığın bir parçası olduğumuz bilincini taşıyarak ülkesini tanıyan ve çevresindeki gelişmelere duyarlı bireyler olarak yetişmesini amaç ediniyoruz.