Psikolojik Danışma ve Rehberlik

psikoloji

Rehberlik nedir?

Bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, ona problem çözüm yöntemlerini göstermek, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Rehberlik hizmetleri bu tanım çerçevesinde her bireyin önce kendi ilgi ve yeteneklerini, kişiliğini, güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek kendisini çok yönlü bir şekilde tanımasına yardımcı olmayı içerir. Çünkü ancak kendini tanıyan bireyler yapabileceklerinin farkındadır ve bu farkındalık sayesinde ileri adım atabilir yahut sorunlarını çözüme ulaştırabilir.

Rehberlik hiçbir zaman tek yönlü bir yardım etme işi içermez, hiçbir şeyi birey yerine yapmaz. Bireyi çok yönlü ele alarak bir bütün olarak görür. Amacı öğüt vermek değil onunla birlikte düşünerek bireye yeni kapılar açmak, olay ya da durumları değerlendirirken gerçekçi bir bakış kullanabilmesini sağlamaktır.

Erkan Ulu Özel Orta Okulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışmaları

Öğrencilere Yönelik

  • Bireysel Görüşmeler: Okulumuzda aşağıda yer alan konularda bireysel görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

· Kendini tanıma
· Kendini ifade edebilme
· Duygusal ya da sosyal problemler
· Aile-arkadaş iletişimi
· Dikkat geliştirme
· Etkili zaman yönetimi
· Verimli ders çalışma
· Akademik başarıyı ve bilişsel gelişimi destekleme
· TEOG çalışmaları
· Oryantasyon (okula uyum)

  • Grup Çalışmaları: Okulumuzda bireysel görüşmelerin yanı sıra grup çalışmaları da yürütülmektedir. Bu çalışmalar; oryantasyon, sınav kaygısı, arkadaşlık ilişkilerini pekiştirme vb. alanlarda yapılmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları: Öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek ve kolaylaştırmak üzere eğlenceli ve tanıtıcı etkinlikler düzenlenir.

Sınav Kaygısı Grubu: Kaygı ölçümleri sonucu, ihtiyacı olan öğrencilerle kaygıyı yönetme ve kaygıyla baş edebilme becerisini geliştirmek, farkındalık kazandırmak amaçlı grup çalışmaları yürütülür.

Velilere Yönelik

  • Bireysel Görüşmeler:

Okul velilerimizle

-Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimi konusunda değerlendirmeler,
-Etkili iletişim,
-Sınır ve kurallar,
-Sınav süreçlerinde yapılması gerekenler ve kaygı

vb. konularda bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

  • Veli Seminerleri

Öğrencilerimizin yaş gruplarına göre belirli zamanlarda veli seminerleri yapılmaktadır.

Şu ana kadar 8. sınıf velilerimiz için “Sınav Kaygısı”, 5-6-7. sınıf velilerimiz için “Ön Ergenlik ve Sınır Koyma” konulu seminerlerimiz gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra düzenlenecek olan seminerlerimizin duyurusu web sitemiz üzerinden ve e-posta yoluyla yapılacaktır.