Müzik

muzik

Müzik eğitiminde amacımız; öğrencimizin ilgi ve yeteneği doğrultusunda; müziksel işitme, okuma, yazma, çalma, söyleme, yaratma, müzik kültürü süreçlerini gündelik yaşantısının bir parçası haline getirebilmektir.
Bu amaç doğrultusunda:

  • Müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi: Do- re- mi- fa- sol- la-si- sesleri ve süre değerleri; müzik bilmece-bulmaca etkinlikleriyle verilir.
  • Çalma eğitimi: Her sınıf bir fanfar orkestrası olarak ele alınır. Bireysel çalgı çalan öğrencilerimiz derslere kendi çalgıları ile katılırlar. Ders saatleri dışında, bireysel çalgı çalan öğrencilerimiz arasında çalgı grupları oluşturularak, birlikte müzik yapmalarına ve sunmalarına yönelik programlar oluşturulur.
  • Söyleme eğitimi: Şarkılar koro teknikleriyle öğrenilir. Repertuvarlar öğrencilerle birlikte oluşturularak aktif katılım sağlanır.Yaratma eğitimi: Öğrencilerin düzeylerine göre besteleme çalışmaları yapılır. Çalışmalar dinletilerle sunulur.
  • Müzik kültürü: Temel müzik eğitimi alıştırmalarında ünlü bestecilerin temaları araç olarak kullanılır, her ay bir besteci üzerinde durularak anons sistemi üzerinden dinleme programları hazırlanır.