Matematik

matematik

Erkan Ulu Ortaokulu matematik öğretmenleri öğrencilerin;

 1. Matematiksel kavramları anlamaları ve ilişkilendirmeleri,
 2. Matematiksel bilgi ve beceri kazanmaları,
 3. Mantıksal çıkarım yapabilmeleri,
 4. Matematiksel dili ve terminolojiyi doğru kullanmaları,
 5. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanmaları,
 6. Problem çözme becerilerini geliştirerek bunları günlük hayatla ilişkilendirmeleri,
 7. Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri,
 8. Sistemli, dikkatli, disiplinli, sabırlı ve sorumlu olmaları,
 9. Entellektüel meraklarını geliştirme ve ilerletmeleri,
 10. Eleştirel düşünmeleri, Türkçeyi doğru ve etkin kullanmaları, güçlü iletişim kurmaları

İÇİN

 1. Bilimsel düşünmenin her aşamasını içselleştirmesini sağlıyoruz: merak uyandırmak, sorgulamak, sağlama yapmak…
 2. Öğrencilerin merkezde olduğu interaktif sınıflarda eğitim yapıyoruz.
 3. Teknolojik tahtaları en verimli şekilde kullanarak minimum zamanda maksimum soru ve alıştırma yapıyoruz.
 4. Derste, evde, sınavda yapılamayan soruların çalışıldığı sorgulandığı bir sistem uyguluyoruz.
 5. Ezberden uzak, sorgulayarak öğrenme ortamı sağlıyoruz.
 6. Soruların ve problemlerin farklı çözüm yöntemlerini gösteriyor ve önemini vurguluyoruz.
 7. Konu ile ilgili karşılaşabileceği farklı soru tiplerini öğrencilere sunuyoruz.
 8. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak ders sunumlarımızı hazırlıyoruz.
 9. Öğrencinin derse aktif katılımını önemsiyor ve sağlıyoruz.
 10. Kalıcı öğrenmeyi sağlamak için öğrencinin yaşayıp tecrübe etmesine, düşünmesine, tartışmasına ve sorgulamasına fırsat veriyoruz.