İngilizce

ingilizce

Hedefimiz
İngilizce dil eğitiminde vizyonumuz, öğrencilerimizi İngilizce düşünüp yeni projeler üretebilmelerini sağlayacak bilgi ve beceri seviyesine ulaştırmaktır.

Okulumuz yerel ve uluslararası işbirlikleri geliştirecek düzeyde İngilizce yazabilen ve akıcı İngilizce konuşabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

 

Nasıl Öğretiyoruz?
Ortaokulun ilk iki yılında 12 saati aşkın yoğun İngilizce programı uygulanır.
On yıldan fazla deneyime sahip yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan uzman eğitim kadrosu, öğrencilerimizi ortaokulun sonunda en az Avrupa Dil Birliği B2 seviyesine getirmeyi amaçlar.
Beşinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz özgün İngilizce kitaplar okumaya başlarlar. İngiliz, Amerikan ve Kanada çocuk edebiyatından romanlar, kısa hikayeler, şiirler okuyup tartışırken, hedefimiz öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerimiz okudukları kitapları incelerken, kimi kitapların yazarlarıyla internet üzerinden görüşerek, bu kitaplar üzerinde tartışma imkanı bulur.

 

Hayat Boyu Öğrenim
Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde yabancı dili, sunum, tartışma, proje, bireysel ve grup çalışmaları yaparak aktif olarak kullanır. Öğrencilerimizin hayat boyu İngilizceyi öğrenen yetişkinler olabilmeleri için Öğrenci Merkezli Eğitim benimsenmiştir.
Derslerimizde alanlar arası projeler geliştirerek öğrencilerimizin gerçek sorunlara yabancı dilde çözümler üretmelerini sağlıyoruz.
Ayrıca ISTA (International Schools Theatre Association- Uluslararası  Okullar Tiyatro Birliği)  üyeliğimiz ile öğrencilerimiz yıl içerisinde dünyanın değişik ülkelerinde yapılan ingilizce drama eğitimlerine katılma şansı yakalar.
Bunun yanında JMUN (Junior Model of United Nations) klübümüz ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki etkinliklere katılarak öğrencilerimizin sözlü ve yazılı İngilizce becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz. İngilizce konuşma, tartışma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayan bu ortam ile öğrenciler İngilizcelerini günlük hayatta kullanma pratiği yaparlar.
Ayrıca cooking, word and board games gib farklı ingilizce klüplerimiz de öğrencilerin ingilizce kullanmalarını teşvik eder.
Tüm bunların yanında Harry Potter gibi temalı yurtdışı gezilerimizde öğrencilerimize farklı bir kültürel ortamla tanıştırmayı hedefliyoruz.

 

İngilizce Fen dersleri
Öğrencilerimiz 5 ve 6.sınıflarda ana derslere ek olarak İngilizce fen dersleri ile temel fen kavramlarının ingilizce karşıtlarını öğrenirler.