Görsel Sanatlar

gorsel-sanatlar

Sanat atölyelerimizde öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini eğlenceli şekilde uygulayacakları etkili bir ortamda çalışılmaktadır. Atölyelerimizde etkin çalışmalarla çocuklarımız el becerilerini, özgüvenlerini arttırır ve sanat bilincini geliştirirler. Hayatta gerektiği zaman bir liman olan sanatın tüm alt yapısını öğrenmiş bir şekilde yola devam ederler. Farklı tekniklerle, her öğrencinin görsel sanatlar dersinde aktif rol alması atölyelerimizde sağlanır.

Sanat dersinde; fotoğrafçılık, moda tasarımı, kara kalem, vitray üç boyutlu yaratıcılık teknikleriyle bir bütün hâlinde çalışmalar yapılır.

Öğrencilerimiz; teknolojinin sağladığı olanakları, hızla gelişen sanatsal materyalleri, ders yapılan atölyelerde kolayca ulaşabileceği biçimde bulurlar.

Yarışmalarla, bianellerle, sanat konferanslarıyla, sergilerle görsel kültürü geliştirirler.

Eğitim ilkesi olarak araştıran, sorgulayan ve geliştiren bir kitle hedeflemekteyiz.