Fen Bilimleri

fen-bilimleri

Okulumuz; Millî Eğitim müfredatına göre günlük hayattan örnekler, tekrarlı alıştırmalar, akıllı tahta uygulamaları, animasyonlar, videolar ve iPad programı ile öğrencilerin fen bilimleri derslerinde daha kalıcı bilgi edinmelerini amaçlamaktadır.

Fen bilimleri derslerinde bu uygulamaların yanı sıra zengin malzemelerle oluşturduğumuz okul laboratuvarlarını kullanarak bilimsel düşünme biçimini kazandırmayı hedeflemekte, kanıta dayalı sorgulamayı öğrencilerine aşılamaktadır. Öğrencilerin işlenen konuya paralel; dokunsal, işitsel ve görsel öğrenme biçimlerini kullanarak bilgilerini ve yeteneklerini geliştirebilecekleri deneyler tasarlanmaktadır.

Fen zümresi olarak öğrencilerimizin öğrenmekten zevk almasını amaçlayan uygun etkinlikler planlamayı, etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarında öğrenciye rehberlik etmeyi önemsiyoruz.