Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veli, öğrenci ve öğretmen üçgeninin ortasında her köşeye eşit mesafede konumlanmaktadır. Her alandan gelen veriyi  bilimsel bilgiler ışığında değerlendirip bütüncül bir bakışa ulaşmaktadır. 

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz genel hatlarıyla öğrenci tanıma ve bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim izleme, koruyucu-önleyici rehberlik, krize müdahale, gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Bununla beraber aileden ilk gerçek ayrılığın yeri olan ilkokulun akademik dünyaya geçişte hazırlık olduğunu göz önünde bulundurarak dikkat ve öğrenme süreçlerinde sınıf öğretmenleriyle koordineli bir şekilde öğrenci ve veliye rehberlik etmektedir.

Her çocuğun içinde büyüme ve gelişmeye yönelik bir çekirdek vardır. Önemli olan bu çekirdeği harekete geçirebilmek ve bir bütün olarak gelişmelerine destek olmaktır.Bu süreçte velilerle iş birliği içinde olmak, görüşmeler ve çeşitli atölyelerle bir arada olabilmek ortak hedef olan çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamaktadır.

Okulumuz rehberlik servisi genel çalışma başlıkları şunlardır:

  • Öğrenci tanıma çalışmaları
  • Okula uyum ve okul kurallarının yerleştirilmesi
  • Düşünme becerilerinin geliştirilmesi
  • Dikkat, hafıza ve öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesi
  • Akran ilişkilerini ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi
  • Ebeveyn danışmanlığı
  • Öğretmen ve idari kadroyla çeşitli seminer ve bilgilendirme çalışmaları
  • Büyüme ve gelişmeye yönelim vakıflar ve uzmanlarla iş birliği içinde eğitimler düzenlenmesi