Müzik

Müzik


Müzik eğitiminde amacımız; öğrencimizin ilgi ve yeteneği doğrultusunda; müziksel işitme, okuma, yazma, çalma, söyleme, yaratma, müzik kültürü süreçlerini gündelik yaşantısının bir parçası haline getirebilmektir.
Bu amaç doğrultusunda:

  • Müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi: Do- re- mi- fa- sol- la-si- sesleri ve süre değerleri; müzik bilmece-bulmaca etkinlikleriyle verilir.
  • Çalma eğitimi: Her sınıf bir orf orkestrası olarak ele alınır. Her öğrenci ilgi ve yeteneği doğrultusunda bir orkestra üyesidir. Bireysel çalgı çalan öğrencilerimiz derslere kendi çalgıları ile katılırlar. Ders saatleri dışında, bireysel çalgı çalan öğrencilerimiz arasında küçük çalgı grupları oluşturularak, birlikte müzik yapmalarına ve sunmalarına yönelik programlar oluşturulur.
  • Söyleme eğitimi: Şarkılar koro teknikleriyle öğrenilir. Repertuvarlar öğrencilerle birlikte oluşturularak aktif katılım  sağlanır.
  • Yaratma eğitimi: Öğrencilerin düzeylerine göre ritmik ve melodik müzikler yaratılır. Belirli bir ana çatı etrafında, doğaçlama olarak masal, metin seslendirmeleri yapılır.
  • Müzik kültürü: Orf orkestrası ile farklı kültürlerin müzikleri ve ünlü bestecilerin çocuklar için yazdıkları temalar seslendirilir.