İngilizce

İngilizce

İngilizce dil eğitiminde vizyonumuz, öğrencilerimizi İngilizce düşünüp yeni projeler üretebilmelerini sağlayacak bilgi ve beceri seviyesine ulaştırmaktır.

Okulumuz yerel ve uluslararası işbirlikleri geliştirecek düzeyde İngilizce yazabilen ve akıcı İngilizce konuşabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Erkan Ulu öğrencileri ilköğretimde İngilizce’ye oyunlar, şarkılar, bireysel ve grup projeleri ile başlar. Temel amaç, ilkokulda öğrencilerimizin anlama, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmesidir.

İlkokulun ilk 3 yılında ana hedef İngilizce’yi oyun ve aktivitelerle sevdirerek bir temel verebilmek, dördüncü sınıftan itibaren ise haftada 13 saat yoğun bir İngilizce programı ile öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatta kullanmaya yönlendirebilmektir.

4. sınıftan itibaren ana derslere ek olarak İngilizce fen dersleri ile öğrencilerin temel fen kavramlarının İngilizce karşıtlarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz İngiliz, Amerikan ve Kanada çocuk edebiyatından romanlar, kısa hikayelerle sınıf ortamında tartışıp, eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler.

On yıldan fazla deneyimi sahip yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan uzman eğitim kadromuzla, öğrencilerimizi ortaokulun sonunda en az Avrupa Dil Birliği B2 seviyesine getirmeyi amaçlıyoruz.