Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin görsel sanatlar dersi; sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik ve uygulama olarak, dört disipline dayalı sanat eğitimi olarak işlenmektedir. Ünite bazında yapılan sanat eğitiminde öğrencilerin, kendi kişisel ve sanatsal gelişimleri doğrultusunda yaratıcılıklarını ön plana çıkaran, hayal güçlerinin ön planda tutulduğu çalışmalar yapması hedeflerimizdendir. “Her çocuk bir sanatçıdır” ilkesine dayanarak onların sanatsal serüvenlerini destekliyor ve özgün çalışmalar ortaya koymalarını istiyoruz.