Anasınıfı ve İlkokul Eğitim Programımız

Anasınıfı Eğitim Programımız

Çocukların gelişiminin en hızlı olduğu dönem, 0-6 yaş arasındaki erken çocukluk dönemidir. 7 yaş öncesinde alınan okul öncesi eğitim, özgüvenli, kolay iletişim kurabilen ve sosyal bireyler yetiştirmenin en önemli adımıdır.

Erkan Ulu Anaokulunda, zengin öğrenme ortamları ile merak duygusu beslenen, sorgulayan, yaratıcı fikirler üreten, bilişsel süreç becerilerini kazanmış öğrencilerin, sosyal-duygusal gelişimleri de desteklenerek, kendini ifade etme becerisine sahip, özgüveni yüksek, mutlu bireyler olması hedeflenmektedir.

Anaokulunda çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, tüm gelişim alanlarını destekleyen etkinlikler ve öğrenme ortamları oluşturulmaya özen gösterilmiştir. Çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinin bireysel düzeylerine uygun uyarıcı ortamlarda desteklenmesi, onları ilköğretime hazırlaması bakımından önemli bir süreçtir.

Bu doğrultuda öğrencilerimiz, akademik süreçte yararlandığımız kaynaklarla çevresel farkındalığını arttıracak, genel kültür merakını, araştırma ve sorgulama isteğini güdüleyecek temalar ve detaylandırılmış konuları ile tanışacaklardır. Gelişim dönemlerinden en önemlisi olarak kabul edilen okul öncesi döneminde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak için, anaokulumuzda müfredata uygun etkinlikler ve çeşitli branş dersleri ile öğrencilerin tüm gelişim alanları desteklenmektedir.

Türkçe Dil Etkinlikleri

Dili doğru ve etkili kullanma, anlama ve dinleme becerileri kazandırılarak çocukların kendini ifade etme becerisinin en üst düzeyde olması hedeflenir.

Fen Etkinlikleri

Çocukların çevresinde olup bitenlere karşı duyarlılık kazanması önceliği ile merak duygusunu besleyen, soru sormaya ve bir sorunu tanımaya yönelten, çözüm üretme fırsatları sunan etkinliklerle doğal öğrenme ortamında buluşan öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri günlük hayata aktarması noktasında desteklenir. Yaparak yaşayarak dâhil oldukları bu öğrenme süreci doğrultusunda çocukların meraklı, araştıran, sorgulayan, çözüm üreten bireyler olması hedeflenmektedir.

Matematik Etkinlikleri

Matematiksel kavramların eğlenceli oyunlar yoluyla verilmesi ve işlem becerilerinin etkinlikler ile desteklenmesi sonucunda çocukların matematiği sevmeleri ve günlük yaşantılarında en etkili şekilde kullanmaları hedeflenmektedir.

Sanat Etkinlikleri

Çocuklara çeşitli çalışmalarla yeteneklerini keşfetme fırsatları sunularak yaratıcılık, hayal gücü, el becerisi ve estetik duygusunun geliştirmesi hedeflenir.

Oyun Etkinlikleri

Oyun çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. Çocuklar oyun yolu ile keşfeder ve öğrenirler. Oynadıkları oyunlar çocukların duygularını, yeteneklerini geliştirdiği gibi ilgi alanları noktasında bilgi edinmemizi sağlar. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz oyun temelli etkinlikler eğitim programımızı daha eğlenceli hale getirmekle birlikte, çocuklar için de öğrenmenin kalıcı olmasını hedefler.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Sesleri ayırt etme, dinleme, hissetme, kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlara teşvik etme, el-göz koordinasyonu ve kalem kullanma becerilerini geliştirme çalışmaları ile ilkokula temel oluşturacak okuma yazma farkındalığının oluşması hedeflenmektedir.

Branş Dersleri

 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Beden Eğitimi
 • Müzik (Ritim) Eğitimi
 • Seramik Eğitimi
 • Robotik ve Kodlama Eğitimi
 • Satranç
 • Dans
 • Çocuk Felsefesi
 • İngilizce Dil Eğitimi

İlkokul Eğitim Programımız

İlkokul; çocukların ilk kez programlı bir öğrenme etkinliği ile karşılaştıkları dönemdir.

Bu eğitim sürecinde öğrencilerimiz; deneyimli sınıf öğretmenlerimiz ile hem akademik anlamda güçlü bir altyapı hem de aktivite, kulüp ve gezilerle yaşam boyu sürecek sosyal alışkanlıklar kazanırlar.

Akademik müfredatın yanı sıra, her hafta tüm sınıfların katılımı ile verilen “robotik ve kodlama, yaratıcı drama, dans, çocuklar için felsefe, origami ve satranç dersleri” ile öğrencilerimiz, “yaşadığı dünyaya pozitif bakan, estetik ve sanat anlayışı gelişmiş bireyler” olarak yetişirler.

Erkan Ulu Okulları kültürü ile küçük yaşlardan itibaren tanışan öğrencilerimiz;

 • Güçlü bir özgüvene sahip,
 • Öğrenme disiplini edinmiş,
 • Teknolojiye hakim,
 • İlişkilerinde saygı ve hoşgörüyü temel alan,
 • Ana dilini doğru şekilde kullanabilen,
 • Akıcı İngilizce konuşabilen,
 • Hayata tam donanımlı hazırlanmış,
 • Yaşadığı dünyayı yakından tanıyan,
 • Yaratıcı ve sorgulayan bireyler olarak yetişmektedir.

Erkan Ulu Okulları’ndaki ilkokul eğitim sürecinin olmazsa olmazları:
Güçlü Türkçe ve Matematik altyapısı ile sağlanan analitik düşünce temeli,
İngilizce düşünmeyi öğreterek akıcı konuşmayı yapılandıran İngilizce programı,
Yüzyılı şekillendirecek bilişim eğitimleri,
Öğrencilerini analitik düşünce ve yaratıcılığa teşvik eden programlar,
Duygusal zekalarının ve sosyal bağlarının gelişmesini sağlayacak kulüp çalışmaları, sosyal etkinlikler, spor ve sanat faaliyetleridir.