Erkan Ulu Ekosistemi

Öğrenim

Yalnızca akademik bir süreç değil, hayat boyu devam eden bir motivasyondur.

Bilgi

Sürdülebilir, değerlendirilebilir ve hayatın her anında öğrenciler tarafından kullanılabilir olduğu sürece değerlidir.

Gelecek

Bir beklenti değil, tasarlanabilen bir kavramdır.

Çözüm

Yalnızca cevaba ulaşmak değil, hayata soru bırakabilen bireyler oluşturabilmektir.

Zaman

Yarışılan değil, öğrenciler tarafından yönetilebilen bir kavramdır.

Başarı

Bir sonuçtan çok, yeni hedefler belirleyebilmenin anahtarıdır.